• สงกรานต์ สุขใจ
  • สงกรานต์ สุขใจ
  • ร่วมป้องกัน หลีกเลี่ยง เมอร์ส


ทดสอบการนำภาพ ข้อมูล ลงเวป โครงการอบรม IT เมื่อ 26 พย.59 ณ Tk Park ยะลา

เทศบาลตำบลยุโป ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล (ทดสอบอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ IT เมื่อ26 พย.59 ณ TK park ยะลา)
เทศบาลตำบลยุโป อ.เมืองยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ IT ก้าวหน้า ท้องถิ่นก้าวไกล รองรับอาเซียน" ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการยุโปจัดซื้อ-จัดจ้างแน่มาก

ดูรูปทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2560
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-