กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563


รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลยุโปได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มสตรี จำนวน 12 คน  โดยการจัดหาเมล็ดพันธ์ุผักและปุ๋ยอินทรีย์มอบให้กลุ่มสตรี 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563    อ่าน 87 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**