กิจกรรม : โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด :
    

                เทศบาลตำบลยุโป  จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณี  กิจกรรมประเพณีงานวันลอยกระทง  โดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย                   ทั้งสภาวัฒนธรรมตำบลยุโป    ฝ่ายปกครองในพื้น  ที่  และหน่วยงานราชการอื่นๆ         ทำให้งานประเพณีวันลอยกระทงออกมาสวยงามและประทับใจ  อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสืบสานประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยกิจกรรมต่างๆมากมาย  ได้แก่ การประกวดนางนพมาศ   หนูน้อยนพมาศ    การประกวดการประดิษฐ์กระทงประเภทสวยงาม  และประเภทความคิด   และการแสดงบนเวทีมากมาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 2872 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**