ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลยุโป เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบัาน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการในเทศบาลตำบลยุโป
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2564