ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้่าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้่าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ. 54-001 บ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
   
 
   

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รหัสสายทาง ยล.ถ. 54-001  สายทุ่งเหรียง -บาโด  บ้านทุ่งเหรียง   หมู่ที่  2  โดยวิธีคัดเลือก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2564