ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการวันสำคัญทางประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมประเพณีพื้นถิ่น)ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 
   

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การดำเนินการโครงการตามกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีพื้นถิ่น ดำเนินกิจกรรมในลักษณะการแจกใบความรู้ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวให้ประชาชนตำบลยุโปได้รู้วัฒนธรรมดังกล่าว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565