ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้่าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้่าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านสายกลางบ้าน -ทุ่งนาตก หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรายใน โดยวิธีคัดเลือก
   
 
   ตามไฟล์ที่แนบ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2563