Powered By : CJWORLD.CO.TH
วันนี้ :
27 คน
เมื่อวาน :
34 คน
เดือนนี้ :
1,121 คน
เดือนที่แล้ว :
1,284 คน
ปีนี้ :
11,716 คน
ปีที่แล้ว :
7,582 คน
ทั้งหมด :
27,744 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.227.97.219
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22/08/60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
การเก็บข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2563
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2563
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2563
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2563
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1